ФРГИ очаква вашите номинации за десетите годишни награди "Заедно" до 28 юни 2015 г.

През последното десетилетие сме свидетели на повишаване на интереса както на граждани, така и на компании към различни дарителски каузи. Филантропията в България се възроди като израз на солидарност. Частните дарителски средства  в страната (индивидуални и корпоративни) осигуряват гъвкав ресурс за финансиране на непопулярни и иновативни проекти, които стимулират прогреса, създават нови модели на мислене и подобряват отношенията в общността и обществото като цяло. Същевременно, набирането на средства поставя пред гражданските организации важни задачи, свързани с тяхната отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност, подход на работа, разбиране за развитие.

В отоговор на процесите  на развитие в полето на филантропията и като повод за разговор за смисъла на дарителството и разбирането в обществото за него, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) вече 10 години търси да отличи и отбележи:


- сериозните усилия на гражданските организации, креативно и отговорно към дарителите си да набират средства и да получат местна подкрепа;

- дълосрочните и ползотворни партньорства на неправителствените организации с корпоративни дарители, успешно обединяващи ресурси и осъществаващи реална промяна в живота на хората;

- индивидуалните дарители, направили стратегически избор на кауза и дълготрайно ангажирани със своята дарителска кауза;

- гражданските позиции, провокиращи дебат в полето на дарителството;

- професионалния журналистически поглед към каузите, дарителите, получателите на дарения. 


Конкурсът за наградите „Заедно“ има пет категории:

1. Най-добра кампания на неправителствена организация

2. Най-добра кампания

3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства

4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

5. Частен дарител с кауза (физическо лице)  

Наградите в 5-те категории на конкурса се връчват въз основа на направени номинации и качествена оценка от жури, съставено от експерти в различни области.

Всяко физическо лице, неправителствена организация или компания  може да направи номинция. Предложенията стават чрез попълване и изпращане на формуляр, който може да намерите в прикачените по-горе файлове. Попълненият формуляр се изпраща на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 28 юни 2015 г., 18:00 часа.

Една и съща кампания може да бъде номинирана в повече от една категория. Категорията „Най-добра кампания” е комплексна награда, която може да съдържа в себе повече от една от другите категории. Условие за разглеждане на номинациите са:

- кампанията да е била за набиране на средства за кауза за развитие, а не хуманитарна кауза; 

- кампанията да е осъществена в периода юни 2014 г. – май 2015г.;

Журналистическите награди (за електронна и печатна медия, журналист от електронна и журналист от печатна медия) се определят чрез номинации от членовете на Български дарителски форум. 

ФРГИ избира наградения в категорията „Гражданска позиция, провокираща дебат“.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в първата половина на юли 2015 г.

 

Сподели!