Събития, на които индивидуални дарители и представители на местния бизнес даряват  средства за финансиране на проекти за социална промяна. 

Дарителски кръг се разпространява в България от ФРГИ от май 2012 г. и е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK), която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна.

През 2014 г. ФРГИ продължи да развива този дарителски метод, като съвместно с обществените фондации  организира 6 дарителски кръга в страната — Бургас, Варна, Габрово, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Общата набрана сума за финансиране на проекти в съответните градове е 132 910 лева.

 Ралица Манолова, Обществен Дарителски Фонд – Габрово, за провеждане на Дарителски кръг в Габрово.

„Методът за набиране на средства – Дарителски кръг“ е един от най-успешните начини за реализиране на местни проекти. Обществен Дарителски Фонд – Габрово, организира няколко много успешни дарителски кръга и наложи модела сред гражданите и дарителите в нашия град. Един от реализираните проекти през 2014 година, финансиран със средства от последния Дарителски кръг е „Среща на народите“, посветен на Шипченската епопея и изграждане на ателие на открито в подножието на връх Шипка. Сумата, която събраха участниците в проекта по време на Дарителския кръг беше около 12 000 лв. Благодарение на участието в Дарителски кръг и реализирането на дейностите по проекта, инициативата оказа положително въздействие върху цялата общност и провокира голям интерес на децата към историята и изкуствата. Беше постигната основната цел – а именно - създаване на специална международна класна стая на открито под връх Шипка с участието на всички държави, част от историята и събитията развили се на това емблематично място.“

Ние помогнахме за провеждането на този Дарителски кръг. Ако вие припознавате своята кауза или имате отношение към дарителството. Вижте възможностите за дарение, които ФРГИ предоставя.  


Сподели!