Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

TechSoup България е единствената програма у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Програмата стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

TechSoup България подкрепя гражданските организации като инвестира в административния им капацитет, като по този начин се повишава качеството на работата им и се улесняват комуникациите им. Най-важната полза от програмата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти и да инвестират спестените средства в работа за постигане на мисията им.

Платформата предоставя продукти на следните компании, лидери на технологичния пазар: Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, SemantecEnterprise,Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits. През 2016 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи" привлече и първия български дарител в програмата - Суперхостинг. Предвижда се броят на компаниите, които даряват продуктите си чрез платформата да се увеличава. Даренията се осъществяват през сайта: www.techsoup.bg 

TechSoup България  сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. 

От старта на програмата до момента над 700 граждански организации от цялата страната са получили повече от 1000 лицензирани продукта, чиято пазарна цена надвищава 1,5 млн. лева.  

Сподели!