През 2009 година Фондация „Работилница за граждански инициативи” стана асоцииран партньор на Техсуп Глобал.Това партньорство създаде възможност за българските граждански организации и читалищата да имат достъп до дарения на технологични продукти.

През 2009 година Фондация „Работилница за граждански инициативи” стана асоцииран партньор на Техсуп Глобал. Това партньорство създаде възможност за българските граждански организации и читалищата да имат достъп до дарения на технологични продукти.

Програмата подпомага неправителствените организации и читалищата в страната като предоставя безвъзмездно софтуер. Дарението на технологични продукти дава възможност на неправителствените организации да пренасочат средства от и без това малките си бюджети към програмни дейности.

Поръчката на легален технологичен продукт се осъществява на сайта  www.techsoup-bulgaria.org и изисква регистрация. След регистрация, можете да поръчате продуктите, които желаете да получите като дарение. Разходите свързани с доставката на заявените продукти се заплащат от организацията получател на софтуера.

Към момента за България са достъпни най-популярните продукти на Microsoft, Adobe и Symantec. 

Вашата организация може да има компютри с нелегални, безплатни или базови операционни системи – дори и получени като дарение машини или закупени компютри от неофициални дистрибутори. Програмата на Майкрософт Get Genuine предлага на Вашата организация еднократен шанс да инсталира на своите налични компютри напълно легални и обновяеми операционни системи Windows, позволяващи бързо обновяване чрез Програмата на Техсуп, когато е излязла по-нова версия и имате нужда от нея.

За да може да получите дарение Get Genuine, компютрите, на които Вашата организация ще инсталира пълна операционна система Windows трябва да имат едно от следните приложения:

  • Фалшива, пиратска, или по някакъв начин нелегална, нелицензирана или неправилно лицензирана операционна система Windows
  • Home Premium, Home Basic, илиStarterверсиите наWindows 7 илиWindows Vista
  • Home илиStarter версиитенаWindows XP
  • Linux, FreeDOS, или други операционни системи
  • Няма операционни системи

Сподели!