Анализи и доклади

 

 

Какви промени в инфраструктурата за спорт и здравословен начин на живот са необходими за да превърнем София в модерен европейски град? Какво ще направи София по-сигурен град за живеене? Достатъчни ли са предлаганите в момента социални услуги за възрастните хора в нашия град? Вижте какво отговориха на тези въпроси жителите на София и какви са техните препоръки към местната власт от Анализа на резултатите от интервюта и дискусии за подобряване качеството на живот в столицата

Анализът представя ресултатите от проведени интервюта и дискусии в рамките на проект „ГРУВИ: Гражданите Решават и Управляват в партньорство с Институциите“, реализиран от Фондация "Работилница за граждански инициатви" с финансовата подкрепа на Столична община по програма "Европа" 2015. 

В поредица от 3 публични дискусии (в периода юни-юли 2015 г.) представители на неправителствени организации, местната власт и граждански активисти обсъждаха тези темите: Инфраструктура за здравословен начин на живот, сигурност и социални услуги за възрастни хора. Изходната точка в проведените дискусии бяха предварително събрани мнения на експерти по темите, които очертаха ключовите проблеми във всяка област и предложения за решаването им. 

Основният замисъл на проекта „ГРУВИ: гражданите решават и управляват в партньорство с институциите“ е превръщането на София в модерен европейски град с активно гражданско общество, което работи в партньорство с местната власт за повишаване качеството на живот. По общото мнение на участниците в публичните дискусии, темите за сигурността, инфраструктурата за здравословен начин на живот и социалните услуги за възрастни хора са намерили необходимото място и внимание в дейността на Столична община. Създадени са поредица от стратегически документи, което е индикатор както за наличния експертен капацитет, така и за волята на местната власт да работи ефикасно по отношение изграждането и поддържането на високо качество на живот.

Другият фокус на дискусиите бе да се идентифицират добри практики в избраните области и да се помисли как тези практики биха могли да се превърнат в трайни и устойчиви политики. В хода на дискусиите, представителите на гражданското общество подчертаха, че неправителствените организатори са мощен трансформатор на гражданската инициатива и нейното насочване към социално значими и полезни за местната общност дейности. Участниците и в трите публични дискусии направиха критичен анализ на диалога и партньорствата между гражданското общество и местната власт и стигнаха до заключения, че последните са на ниво, което е много под възможностите и потенциала и на двете страни. Направените конструктивни препоръки ще бъдат предоставени на местната власт, за да бъдат използвани в процеса на оценка на съществуващите стратегически документи и планове за реализацията им.


Прикачени файлове

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK