Връчването на годишните награди на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) се състоя на 12 май в София.  Наградата се връчва на SAP Labs, България, за подкрепа на библиотеките в България, чрез финасиране на програма „Знания за успех“. Програмата се реализира за втора поредна година от ФРГИ.

Статуетката получи г-жа Моника Ковачка-Димитрова, член на лидерския екип на SAP Labs, България (последната от ляво надясно на снимката). Специален гост на годишните награди бе принцесата на Кралство Нидерландия Лаурентин ван Оранйe – основател и почетен председател на фондация „Четмо и писмо“ в Холандия, специален пратеник на ЮНЕСКО по въпросите на грамотността и развитието, председател на Върховната група по грамотността към Европейската комисия, председател на Холандската асоциация на обществените библиотеки. На събитието присъсваха и вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, Илияна Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ. По време на събитието г-жа Снежана Янева, председател на ББИА, подчерта, че библиотеките са неразделна част от бъдещето на Европа, а над 100 милиона европейци ползват услугите на обществените библиотеки. „Гражданите на България трябва да имат достъп до модерни библиотеки. Именно те разкриват хоризонти за младите хора, обогатяват общата им култура и предоставят възможност за учене през целия живот“, допълни г-жа Янева. Наред с връчването на наградите бе обявена и националната библиотечна седмица „Библиотеките откриват нови хоризонти“. 

Програмата „Знания за успех“ на ФРГИ и SAP Labs България има за цел подпомагане професионалното развитие и осигуряване информация и качествено обучение в малки населени места, с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. В рамките на  две години по програмата са: ремонтирани и обогатени 16 училищни библиотеки, закупени са над 2800 нови книги и учебни пособия; общият брой учебни часове по програмата надхвърля 1200; директно включените учители са 146, а броят на родителите участвали в различни дейности надхвърля 670.

 

 

Сподели!