Около всички вълнения покрай първия учебен ден, логично следва въпросът какво всъщност дава българското училище на нашите деца. Успяват ли учители и родители да се обеднят в една обща кауза да подготвят младите хора за времето, когато вече няма да са ученици? Какво се случва с един току-що завършил дванадестокласник, подготвен ли е да продължи образованието, да намери работа и да се справи с предизвикателствата на днешния ден?

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в град Видин е едно от училищата в България, което има за цел да мотивира своите възпитаници да продължат да се развиват след завършване на средното образование. През учебната 2014/2015 година училищното настоятелство на езиковата гимназия кандидатства с проект по програма „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България.  Изпратеното предложение напълно съвпада с целите на програмата, а именно създаване на възможности за кариерно ориентиране и развитие и превръщане на училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене. Настоятелството получава подкрепата на ФРГИ и SAP Labs България и започва усилена работа за превръщането на знанията в успех.

Мисията започва още в  началото на учебната година когато учители, родители и ученици се заемат с ремонта и обновяването на училищната библиотека. Така с общи усилия от зала, пълна с полици за книги и маси за четене, библиотеката се превръща в интерактивно пространство за разговори, споделяне и общуване с книгите. Там учениците откриват нови знания, използват новозакупените лаптопи и преоткриват четенето в нова светлина.  

Срещата с новите технологии мотивира възпитаниците на езиковата гимназия  да вземат участие в дискусията „Традиционната и електронната книга“. Всички дискутиращи са членове на новосъздадения клуб „Активни читатели“ и бързат да споделят впечателнията си от срещите с книгите. Повечето са убедени в предимствата на електронната книга, но има и такива особено сред по-големите, които казват, че предпочитат традиционната книга.

През април близо 30 –те членове на клуб „Активни читатели“ с подкрепата на училищното настоятелство решават да привлекат повече съмишленици сред учениците и организират конкурс за графичен дизайн на корица на книга, посветена на Йорадн Радичков и 45-годишния юбилей на гимназията. Конкурсът стимулира творчеството у учениците и допринася за повишаване на интереса им към четенето.

Мисията продължава, защото успешната реализация изисква да притежаваш не само много знания и да бъдеш отличник, но и умение да използваш тези знания. Затова от настоятелството организират поредица инициативи за осъзнаване на личната социалната роля  и формиране на осъзната способност за целеполагане на учениците. Провеждат обучителен семинар на тема „Знанието като инструмент за изграждане на света“ и дискусия „Стойност и значимост на социалната ми роля“. Повече от 150 ученика от 9 до 12 клас се включват с интерес.  Особено мотивирани са  да презентират своите лични качества, успехи, цели и амбиции и пътищата за тяхното постигане по време на инициативата „Моят жизнен проект“.  Включвайки се в инициативата учениците демонстрират умение за обективна самооценка и поставяне на реалистични цели.

Пътят към успеха започва от знанията, преминава през придобиване на умения за използване на знанията,  чрез осъзнване на силните и слабите страни, но и през успешното представяне пред бъдещи работодатели. Затова от настоятелството организират обучение на всички класни ръководители на 11-те и 12-те класове от езиковата гимназия за това, как да бъдат максимално полезни на възпитаниците си при кариерното ориентиране и развитие. След това включват и самите ученици в практическо обучение, където им показват как да създадат впечатляващи  CV и мотивационно писмо и как да се представят успешно по време на интервю за работа. Благодарение на програма „Знания за успех“  учениците се срещат с представители на 5 висши учебни заведния, които  спомагат за повищаване на информираността за избор на специалност в университета. Възпитаниците на езиковата гимназия се запозват и с вече доказали се в своята сфера професионалисти в лицето на Христо Райков от SAP Labs България и Татяна Ваксберг от Дойче веле. Освен срещите и обученията, учениците имат възможност да отправят всички въпроси, касаещи кариерното им развитие в създадения Кариерен център към училището.

Благодарение на различните дейности по проекта, реализиран по програма „Знания за успех“ на ФРГИ и SAP Labs България 300 ученици от 9 до 12 клас от видинската езикова гимназия, изградиха знания и умения, необходими за тяхното развитие в бъдеще, формираха активно гражданско съзание и преоткриха училищната библиотека като място за срещи, дискусии и обучение.  Всичко това показва, че у нас има училища като ГПЧЕ „Йордан Радичков“ във Видин, които се грижат за бъдещото развитие за учениците и програми като „Знания за успех“ на ФРГИ и SAP Labs България, които подкрепят такива училища.

 

Сподели!