Набира средства, за да гарантира дългосрочно бъдещата ни финансова подкрепа на граждански инициативи и проекти, работещи за местно развитие.

През 2012 година, ние от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ създадохме постоянен фонд. Целта ни е да продължим да подкрепяме финансово гражданските инициативи, защото вярваме, че хората са носител на промяната. Фондът ще осигури подкрепа на граждански инициативи, които не биха зависили от международни донори, във времена, когато държавта не подкрепя важни за развитието на обществото каузи. Освен това фондът ще ни даде възможност за по-добро планиране на дейности и способността бързо да реагираме в ситуации изискващи гъвкавост.

Кампанията ни има за цел да възроди филантропските традиции в страната, съществували в периода след Освобождението до 1951 година. Тогава в България са съществували над 1700 постоянни фонда. Постоянният фонд е отделен капитал, който се инвестира и управлява, и само част от приходите се изразходват за финансиране на проекти. По този начин всяка година фондът нараства, а заедно с него расте и броя на подкрепените проекти.

С приходите от постоянен фонд „Фондация Работилница за граждански инициативи“ ще финансираме граждански инициативи, водещи до решаването на конкретни проблеми в различни общности. През всичките години на съществуване сме подкрепяли активни хора и организации, които случват промените на местно ниво и бихме искали това да продължава.

Вашето дарение ще ни помогне да продължим в тази посока и в бъдеще.

Целта ни е да съберем  390 000 лева до края на 2015 година. Ако достигнем тази сума, един от нашите дългогодишни дарители  Фондация „Чарлс Стюърт Мот“, ще утрои събраните средства.

Ако успеем да съберем цялата сума, ФРГИ ще разполага с постоянен фонд в размер на 1 млн лева и така ще имаме сигурна подкрепа на граждански организации, като всяка година финансовото й измерение ще нараства.

След 10 години ще можем да подкрепяме 70 проекта на година.

Как да помогнете?

До момента сме събрали 390 000 лева. Всеки лев е важен.

Направете дарение в рамките на постоянния фонд. Парите ви ще бъдат утроени от Фондация „Чарлс Стюърт Мот“, съответно и ефектът от дарението ви ще се мултиплицира. Ако имате кауза, която ви е близка и искате да сте сигурни, че тя ще бъде подкрепяна в годините напред, свържете се с нас.

Сподели!