Фондация „Работилница за граждански инициативи" непрекъснато се стреми да предоставя полезни ресурси и подкрепа на неправителствените организации у нас, за да работят по-ефективно за своите каузи, целеви групи и общности. Всеки ден търсим нови възможности и полезни материали, които да споделяме с общността, за да осигурим нужната подкрепа и да вървим заедно напред към по-доброто бъдеще. Такава е целта и на настоящата ни поредица с #ПолезниРесурси за НПО.

В Интернет пространството съществуват безброй възможности и инструменти, от които представители на НПО-та могат да се възползват напълно безплатно. Ще споделим с Вас част от тях, защото смятаме, че биха подобрили Вашата работа като гражданска организация.

Hubspot е маркетингова платформа, която предлага услуги за увеличаване на потенциалните клиенти, ускоряване на процеса по набиране на средства, организиране и систематизиране на дейности или изграждане на уебсайт. Организациите с нестопанска цел могат да я ползват напълно безплатно. Независимо дали искате да намерите нови последователи на Вашата кауза или да ангажирате отново Ваши членове, платформата ще Ви помогне да управлявате най-важните дейности за вашата организация.

Очаквайте още ресурси съвсем скоро!

Сподели!