Уебинарът „Работа с новите поколения ученици“ е част от проекта „Нашите часове“, финансиран в рамките на четвъртото издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Онлайн срещата с гост – лектор проф. д-р Даниела Тасевска има за основна цел да насърчи учителите да развиват компетентности за работа с новите поколения ученици.

Темата на онлайн събитието е интересна и предизвикателна. Тя е провокирана от споделени мнения на учители, родители и на представители на различни институции и най- вече от факта, че никога преди в човешката история не е имало такъв несравним достъп до знания и информация. Днес учениците учат през таблет, телефон, медиите и за учителите е все по-трудно да откриват път към тях. Въпреки това пред всички нас стои задачата да осигурим качествено образование и да подготвим младите хора с компетенции, необходими за да се адаптират към сложна и динамична мултикултурна среда, където креативността, иновациите, инициативността, предприемачеството и ученето през целия живот предпоставят успешната реализация на всеки човек.

Съдържателни акценти:

1. Проблеми на комуникацията в диадата „учител-ученик“;

2. Характеристика на Z-поколението и @-поколението ученици. Основни потребности, през които подрастващите функционират.;

3. Концепта „живо образование“ и нова перспектива към ученето (Образование през 3-тото хилядолетие Марк Пренски и моделът PERMA);

4. Фокусирано към решения образование.

Кратка визитка на лектора:

Проф. д-р Даниела Тасевска е дългогодишен преподавател в катедра „Психология“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Нейните научни интереси са в сферата на педагогическата и възрастова психология, клиничната психология, консултативната психология и психотерапия, организационното консултиране и супервизията на екипи.

Уебинарът е подходящ за учители, родители, социални и младежки работници и други представители на заинтересовани страни.

Събитието се реализира в рамките на Проект „Нашите часове“, който се осъществява благодарение най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Лидл за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.


Сподели!