Екипа на проект „Посока: Професия“

Първа работна среща събра екипа на проект „Посока: Професия“. Проектът има за цел да развие потенциала на безработни младежи от маргинализирани групи.

Срещата се проведе вчера, на 14 февруари в офиса на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която е водеща организация в изпълнението на проекта. В срещата се включиха представители на партньорските организации от Ирландия, Литва, Словения и Португалия.

Участниците обсъдиха предстоящите дейности за подготовката на младежи от маргинализирани групи вкл. роми, ЛГБТИ, бежанци и други за работа във високо-конкурентния IT сектор.

Проектът се реализира в пет страни България, Ирландия, Литва, Словения и Португалия. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм „Фонд за младежка заетост“.

Сподели!

Свързани статии