Благодарение на Инициативата все по-лесно намирам решения“, категоричен е Валентин Кехайов. Той е председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР) и един от 30-те участника в Инициативата.

Какво го мотивира да се върне в България и да създаде сдружението „Млади изследователи за младежко развитие“  и как Инициативата помага неговата мечта да се сбъдне, ще научите от интервюто с него.

Текстът ще бъде публикуван на сайта на Инициативата в средата на декември. Тогава стартира поредица от интервюта с участниците от проекта. Поредицата ще запознае по какъв начин Инициатвата допринася за професионалното и личностно развитие на първата група обучаеми.

Проект „Инициатива за изграждане на следващо поколение граждански лидери“ представлява обучителна програма за изграждане на капацитет на млади лидери на НПО. Програмата се осъществява чрез групови обучения, уебинари, онлайн консултации и ментроство. Програмата насърчава изграждане на лидерски качества. Тя спомага за развиване на силни аналитични умения за прилагане на нормативно-критичен подход при решаването на глобални проблеми, причина за обедняване и маргинализация на някои социални групи. Участниците се обучават как да компенсират негативните тенденции на свиващо се гражданско общество и да насърчават създаване на нов социален капитал. На второ място, те разработват стратегически планове за комуникация, включително със задачата за изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни за постигане на застъпнически цели. Не на последно място, обучаемите формират мултикултурни работни екипи, включващи представители на етнически, религиозни и други малцинства и насърчаващи разбирането на гледната точка на „другия".

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!