Остават последни три дни до крайния срок за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Инициативата представлява обучителна програма, разпределена в 4 тематични модула.

Всички завършват с готов стратегически план за развитието на една гражданска организация, която да прави света около себе си по-добър.

И още:

· Инициативата започва с въвеждаща среща за всички участници, която ще се проведе в София. Срещата ще даде възможност на одобрените участници да се запознаят едни с други и най-вече да направят самооценка и да поставят собствени цели спрямо обучителната програма. Участието в срещата е напълно безплатно за участниците.

· Тематичните модули ще се провеждат онлайн. Те са общо 4 по следните теми: местни нужди, набиране на средства, комуникации, оценка на въздействието. Всеки тематичен модул се състои от: онлайн обучение и практическо задание, при което участникът разчита на ментор. Време за подготовка на заданието – 6 месеца. Всеки участник приключва програмата с готов стратегически план за развитие и подобряване на ефективността на една неправителствена организация.

· След приключването на програмата всички участници стават част клуб на завършилите, където да продължат да споделят знания, опит и партньорства.

Кандидатстването става до 18 април 2019 г. от тук.

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!

Свързани статии