На 11 декември 2023 г в Париж ще се проведе заключителното събитие по проект "PEARL - Насърчаване на участието на младите мигранти в процесите на вземане на решения и в демократичния живот", който има за цел да спомогне участието на млади мигранти в социалните, политическите и гражданските процеси на вземане на решения.

По време на събитието, партньорите по проекта, сред които е и Фондация "Работилница за граждански инициативи", ще бъдат споделени резултатите от проекта и ще се представи проектен резултат 3 - Дигитално пространство за участие, което ще се управлява от млади мигранти и бежанци. Това пространство ще бъде използвано за издаване на онлайн списание и за насърчаване на обмена на идеи и становища сред ползвателите му.

Дигиталното пространство е възможност за участие на млади мигранти, бежанци и лица, търсещи убежище, които имат интерес към участие в демократичния и гражданския живот на Европейските държави, в които пребивават. Специално изграден за целите на дигиталното пространство Форум, предоставя възможност за свободно изразяване на възгледи и мнения по различни теми, както и да създаване на нови.

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+" чрез Agency du Service Civique.

Сподели!