„Методът за набиране на средства – Дарителски кръг“ е един от най-успешните начини за реализиране на местни проекти. Обществен Дарителски Фонд – Габрово, организира няколко много успешни дарителски кръга и наложи модела сред гражданите и дарителите в нашия град. Един от реализираните проекти през 2014 година, финансиран със средства от последния Дарителски кръг е „Среща на народите“, посветен на Шипченската епопея и изграждане на ателие на открито в подножието на връх Шипка. Сумата, която събраха участниците в проекта по време на Дарителския кръг беше около 12 000 лв. Благодарение на участието в Дарителски кръг и реализирането на дейностите по проекта, инициативата оказа положително въздействие върху цялата общност и провокира голям интерес на децата към историята и изкуствата. Беше постигната основната цел – а именно - създаване на специална международна класна стая на открито под връх Шипка с участието на всички държави, част от историята и събитията развили се на това емблематично място.“

Ралица Манолова, Обществен Дарителски Фонд – Габрово

Сподели!