Законодателство

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители. Нивата на данъчни облекчения за фирмите дарители, обаче са разделени на три групи, съобразно получателите на даренията. Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. 15 % е данъчното облекчение за дарения, направени на културни институции и подкрепящи българската култура, според Закона за меценатството, ако дарителя предварително се е регистрирал в Министерство на културата като меценат. Последната група данъчни облекчения са в размер на 50 %, ако са направени в полза на  3 Държавни фонда  - Фонд „Център за лечение на деца”, Фонд за репродуктивно здраве и Фонд „Трансплантации”.  Стойностите се изчисляват  като % от печалбата преди облагане.

 Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

 Даренията, обаче се облагат с ДДС, включително дарителските SMS с 20 % ДДС.

Прикачени файлове

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK