Конкурси

КОНКУРС ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДАЦИИ

Подкрепени ще бъдат дейности,които допринасят за развитие на капацитета на организациите, създаващи ...

Фондове

Фонд „Гласове“

Подкрепя инициативи за намаляване на насилието в училище чрез изкуство 

Конкурси

Конкурс за участие в инциативата „Журналисти в училище“

Покани журнаслит в учлище до 15 май 2016 г. като мотивираш участието си в инициативата.

Конкурси

Конкурс по програма „Младежка банка“

Включете се в конкурса като изпратите необходимите формуляр и бюджет за кандидатстване до 25 май 201...

Програми

Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup

Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

Програми

Study iT First

Подкрепя обучението и кариерното развитие на първокурсници, изучаващи ИТ специалност в български уни...

Програми

Роботика за България

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

Програми

Знания за успех

Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариер...

Програми

Програма за детско и младежко развитие

Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. ...

Конкурси

Конкурс по програма „Спортни таланти"

До 21 февруари, всеки спортист, отоварящ на условията на конкурса, може да кандидатства със свой про...

Конкурси

Кандидатствай за стипендия по програма "Study iT First" на ФРГИ и SAP Labs България

Студенти от 1-ви курс в IT специалност в българско висше учебно заведение, могат да кандидатстват за...

Конкурси

Четвърто издание на конкурсa „Валя Крушкина – журналистика за хората”

В продължение на един месец - от 11 септември до 20 октомври 2015 г., журналисти от различни медии щ...