Конкурси

Подкрепа за развитието на лидерство в местната филантропия

Програмата е отворена за финансиране на конкурсен принцип на всички организации и неформални групи, ...

Конкурси

Конкурс за проекти по „Живо наследство“

ФРГИ обявява нов конкурс за кандидатстване на организации по програмата "Живо наследство" до 6 декем...

Конкурси

Живо наследство 2013

ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени к...

Конкурси

Нов конкурс за финансиране на Младежки банки

Моделът „младежка банка“ осигурява активно включване на младите хора в обществения живот, дава им въ...

Конкурси

Финансиране на училищни настоятелства по програма "Знания за успех"

Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването и...

Конкурси

Номинирайте кампания/личност за осмите годишни награди "Заедно"!

Познавате организация провела успешна, иновативна фондонабирателна кампания? Или отделна личност, д...

Конкурси

Конкурс предложения на проекти за участие на Дарителски кръг „Развитие“

От днес можете да подавате проектни идеи за участие в следващия Дарителски кръг „Развитие“, който ще...

Програми

Спортни таланти

Подпомага развитието на спортисти на възраст до 25 години, състезаващи се в индивидуален спорт. ...

Програми

Дарителски кръг

Събития, на които индивидуални дарители и представители на местния бизнес даряват  средства за ...

Програми

Програма Дъга

Подкрепя развитието на деца и младежки от слабо развити региони,  отглеждани от свои близки, по...

Програми

Младежка банка

Обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми "от младежи за младежи".

Конкурси

ФРГИ търси каузи за Дарителски кръг!

ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие”. ФРГИ ще подбере 4 п...