Стимулира развитието на математиката и информатиката в България

Фонд „Математика и информатика” има за цел да стимулира развитието на математиката и информатиката в България, като създава възможности за подкрепа на професионалното и научно развитие на преподаватели студенти, учители, ученици и организиране на научни и образователни инициативи.

Фондът е продължение на дейността на Фонд „ФМИ инициативи“

Дейности:

За постигането на своята цел Фондът:

• предоставя финансова подкрепа на изявени студенти и преподаватели на Факултета по математика и информатика на Софийския университет;

• подпомага с частични стипендии одобрените от комисията за номиниране на студенти за обучение в чужбина по програмите за мобилност на ФМИ и СУ (съгласно установените вътрешни правила на комисията на ФМИ);

• осъществява различни програми и инициативи, насочени към издигане на авторитета на ФМИ и СУ „Св. Климент Охридски“;

• финансира и организира образователни програми и инициативи за студенти, млади учени и ученици в областта на математиката и информатиката;

• организира инициативи, свързани с кариерното развитие на колегията на ФМИ (включително студенти);

• организира, финансира и осъществява други дейности, свързани с целите на ФОНДА;

Сподели!