През годините работата на  ФРГИ е подкрепяна от много доброволци. Те винаги са били ценен ресурс за фондацията и са предоставяли различна подкрепа, от логистична работа през преводи до високо квалифициран експертен труд по оценка на подадените за финансиране от ФРГИ проекти.

2019

Членове на Групата на съветниците и оценители на проекти

Евгения Раданова

   Владимир Йончев

    Снежана Иванова

     Ирина Русева

Яна Касова

   Георги Петров

    Теодор Георгиев

     Валерия Видева

Рая Иванова

   Светослав Костов

    Илка Христова

     Илия Илиев

Иво Вецев

   Мария Мицова

    Кръстина Иванова

     Красимир Петков

Евгени Николов

   Евтим Лефтеров

    Ивайло Стоименов

     Виолета Стоянова

Николай Панайотов

   Теодора Вълева

    Никола Николов

     Татяна Янчева

Пламен Славов

   Ралица Николова

    Росица Маринова

     Пламена Николова

Борис Недялков

   Денислав Коджабашев

    Илиана Стоилова

      Анита Байкушева

Благой Цицелков

   Джема Барух

    Диян Божидаров

      Елица Маркова

Красимира Величкова

   Любомира Колчева

     Нели Папазова

     Павлина Филипова

Радостина Маринова

   Росен Цветков

    Силвия Великова

     Стефан Попов

Теодора Бакърджиева

Членове на журито на награди „Валя Крушкина — журналистика за хората“

Владимир Йончев

   Калин Първанов

    Николина Димитрова

Олег Попов

   Петьо Цеков

    Пролет Велкова

Росен Цветков

   Силвия Великова

    Стояна Георгиева

Татяна Ваксберг

   Мария Чернева

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

    Вирджиния Владимирова

Моника Христова

    Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

   Радосвета Стаменкова

    Красимира Величкова

Павлина Филипова

   Росен Цветков

    Надежда Узунова

Обществен съвет, фонд „ФМИ Инициативи“

доц. д-р Първан Първанов

   доц. д-р Веселин Гушев

    Ралица Агайн-Гури

Делян Лилов

   Радослав Николов

    Диана Стефанова

2018

Членове на Групата на съветниците и оценители на проекти:

Евгения Раданова

  Владимир Йончев

   Снежана Иванова

    Ирина Русева

Яна Касова

  Георги Петров

   Теодор Георгиев

    Валерия Видева

Рая Иванова

  Светослав Костов

   Илка Христова

    Илия Илиев

Иво Вецев

  Мария Мицова

 

   Кръстина Иванова

    Красимир Петков

Евгени Николов

  Евтим Лефтеров

   Ивайло Стоименов

    Виолета Стоянова

Николай Панайотов

  Теодора Вълева

   Никола Николов

    Татяна Янчева

Пламен Славов

  Ралица Николова

   Росица Маринова

    Пламена Николова

Антон Праматаров

  Борис Недялков

   Денислав Коджабашев

    Илиана Стоилова

Владимир Далаклиев

  Лидия Иванова

   Анита Байкушева

    Благой Цицелков

 

Джема Барух

  Диян Божидаров

   Елица Маркова

    Живка Белчева

Красимира Величкова

  Любомира Колчева

   Нели Папазова

    Николаос Цитиридис

Павлина Филипова

  Радостина Маринова

   Росен Цветков

    Силвия Великова

Стефан Попов

  Теодора Бакърджиева

Членове на журито на награди „Валя Крушкина — журналистика за хората“

Владимир Йончев

  Калин Първанов

   Николина Димитрова

Олег Попов

  Петьо Цеков

   Пролет Велкова

Росен Цветков

  Силвия Великова

   Стояна Георгиева

Татяна Ваксберг

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

   Красимира Величкова

Павлина Филипова

  Росен Цветков

   Надежда Узунова

2017

Членове на Групата на съветниците и оценители на проекти:

Снежана Иванова

  Ирина Русева

   Яна Касова

    Томислав Русев

Рая Иванова

  Светослав Костов

   Илка Христова

    Илия Илиев

Иво Вецев

  Мария Мицова

   Кръстина Иванова

    Виолета Стоянова

Николай Панайотов

  Теодора Вълева

   Пламен Славов

    Ралица Николова

Борис Недялков

  Теодора Георгиева

   Илиана Стоилова

    Динко Гоцев

Анита Байкушева

  Анна Радева

   Венцислав Савов

    Благой Цицелков

Даниела Колева

  Джема Барух

   Диян Божидаров

    Елица Маркова

Живка Белчева

  Красимира Величкова

   Любомира Колчева

    Людмила Атанасова

Мария Брестничка

  Мария Чернева

   Нели Папазова

    Николаос Цитиридис

Паола Хюсеин

  Радостина Маринова

   Росен Цветков

    Силвия Великова

Стефан Попов

  Теодора Бакърджиева

Членове на журито на награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“

Владимир Йончев

  Генка Шикерова

   Калин Първанов

    Мария Чернева

Надежда Чипева

  Николина Димитрова

   Олег Попов

    Петьо Цеков

Пролет Велкова

  Росен Цветков

   Силвия Великова

    Стояна Георгиева

Татяна Ваксберг

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

   Красимира Величкова

Павлина Филипова

  Росен Цветков

   Надежда Узунова

Обществен съвет на Фонд „Гласове“

Ганчо Гавазов

   Димитър Еленски

Моника Христова

   Илияна Николова

Симона Станоева

Виолета Костадинова

Теа Димитрова

Обществен съвет на Фонд „Боя“

Красимира Иванчева

Моника Христова

Илияна Николова

Доброволци, подкрепящи събитията на ФРГИ

Нели Лалковска

Стоян Петров

Тодор Младенов


2016

Членове на Групата на съветниците и оценители на проекти:

Евгения Раданова

  Екатерина Михайлова

   Георги Анастасов

    Ирина Русева

Рая Иванова

  Александър Сотиров

   Илка Христова

    Снежана Иванова

Светослав Костов

  Кръстина Иванова

   Юлиан Иванов

    Яна Касова

Мартин Томанов

  Кирил Лулев

   Мария Мицова

    Иво Вецев

Илия Илиев

  Евгени Николов

   Николай Дамянов

    проф. Даниела Дашева

Десислава Колева

  проф. Красимир Петков

   Никола Николов

    доц. Евтим Лефтеров

Ралица Николова

  Росица Маринова

   Даниела Колева

    Стефан Попов

Теодора Иванова-Вълева

  Хермина Емирян

   Антон Праматаров

    Татяна Янчева

Членове на журито на награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“

Антоан Божинов

  Владимир Йончев

   Калин Първанов

Мария Чернева

  Николина Димитрова

   Петьо Цеков

Пролет Велкова

  Росен Цветков

   Силвия Великова

Стояна Георгиева

  Татяна Ваксберг

   Юли Кривошиев

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

    Вирджиния Владимирова

Моника Христова

    Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

    Красимира Величкова

Павлина Филипова

  Росен Цветков

    Надежда Узунова

Обществен съвет на Фонд „Гласове“

Ганчо Гавазов

   Димитър Еленски

Моника Христова

   Илияна Николова

Симона Станоева

Виолета Костадинова

Теа Димитрова

Обществен съвет на Фонд „Боя“

Красимира Иванчева

Моника Христова

Илияна Николова

Андрей Борисов Демиров

Вергиния Василева Костадинова

Ирена Иванова Влахова

Доброволци, подкрепящи събитията на ФРГИ

Емануела Асенова

  Нели Лалковска

Стоян Петров

  Тодор Младенов

2015

Членове на Групата на съветниците на ФРГИ и оценители на проекти

Евгения Раданова

  Георги Анастасов

    Ирина Цекова

    Рая Иванова

Ивайло Кармазов

  Снежана Иванова

    Светослав Костов

    Яна Касова

Илияна Димитрова

  Екатерина Михайлова

    Михаил Таков

    Стела Енева

Илияна Николова

  проф. Даниела Дашева

    Мартин Томанов

     Росица Маринова

Дани Колева

  Стефан Попов

    Георги Цветков

     Антон Праматаров

Свобода Маданска

  Иво Вецев

    Владимир Ветов

     Георги Красимиров

Николай Щивачев

  Марин Гадев

 

    Евтим Лефтеров

     Пламен Тодоров

Кристина Лазарова

  Евгени Николов

    Ваня Николова

     Александър Сотиров

Теодора Иванова

  Силвия Янчева

    Николай Дамянов

     Николай Николов

Румян Христов

  Генчо Генчев

    Илия Илиев

     Ивайло Стоименов

Членове жури – награди „Заедно“

Константин Пенчев

  Иван Иванов

Владимир Йончев

  Анелия Мирчева

Симона Чаръкчиева

  Мария Чернева

Йордан Матеев

  Д-р Росица Врабевска

Доника Ризова

Членове жури — награди „Валя Крушкина“

Антоанета Цонева

   Живко Георгиев

    Надежда Чипева

Петьо Цеков

   Полина Паунова

    Юли Кривошиев

Пролет Велкова

   Мария Чернева

    Силвия Великова

Росен Цветков

   Стояна Георгиева

    Владимир Йончев

Калин Първанов

   Николина Димитрова

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

   Красимира Величкова

Павлина Филипова

  Росен Цветков

   Надежда Узунова

Доброволци, подкрепящи събития на ФРГИ:

Емануела Асенова

Нели Лалковска

Стоян Петров

2014

Членове на Групата на съветниците на ФРГИ и оценители на проекти

Тервел Пулев

   Люба Пашова

     Евгения Раданова

Георги Анастасов

   Ирина Цекова

     Рая Иванова

Ивайло Кармазов

   Николай Иванов

     Снежана Иванова

Светослав Костов

   Николай Дамянов

     Яна Касова

Владимир Николов

  Илияна Димитрова

     Екатерина Михайлова

Михаил Таков

  Стела Енева

     Явор Михайлов

Георги Петров

  Илияна Николова

     Мария Димитрова

проф. Даниела Дашева

  Филип Петрунов

     Мартин Томанов

Хермина Емирян

  Екатерина Иванова

     Любо Ганев

Росица Маринова

  Дани Колева

     Стефан Попов

Георги Цветков

  Антон Праматаров

Членове жури – награди „Заедно“

Константин Пенчев

  Д-р Росица Врабевска

    Камен Колев

Симона Чаръкчиева

  Пламен Дичев

    Мария Чернева

Йордан Матеев

  Владимир Йончев

Членове жури - награди „Валя Крушкина“

Антоанета Цонева

  Антоан Божинов

   Веселин Стойнев

    Росен Цветков

Владимир Йончев

  Живко Георгиев

   Пролет Велкова

    Силвия Великова

Вяра Анкова

  Николина Димитрова

   Стояна Георгиева

    Радослав Янкулов

Полина Паунова

  Калин Парванов

   Даниел Чипев

    Петьо Ценков

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

   Красимира Величкова

    Павлина Филипова

Теодора Тодорова

  Константин Кисимов

   Димитър Анестев

Доброволци, подкрепящи събития на ФРГИ:

Алкин Февзи

  Емануела Асенова

Нели Лалковска

  Стоян Петров

2013

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

  Радосвета Стаменкова

Красимира Величкова

  Павлина Филипова

Теодора Тодорова

  Константин Кисимов

Димитър Анестев

Членове жури – награди „Валя Крушкина“

Антоанета Цонева

   Веселин Стойнев

Виктор Николаев

   Владимир Йончев

Живко Георгиев

   Пролет Велкова

Силвия Великова

   Вяра Анкова

Николина Димитрова

   Стояна Георгиева

Радослав Янкулов

   Люба Йорданова

Kaлин Първанов

   Петьо Цеков

Доброволци, подкрепящи събития на ФРГИ

Мария Цекова  Стоян Петров

Членове жури –наградите „Заедно“

Константин Пенчев

   Владимир Йончев

Камен Колев

   Александър Джоганов

Ива Дойчинова

   Елисавета Владова

Радомира Михова

   Елица Николова

Росица Врабевска

   Никола Шахпазов

Членове на Групата на съветниците на ФРГИ и оценители на проекти

Ася Кавръкова

   Екатерина Михайлова

Елица Иванова

   Евгения Раданова

Ива Стоянова

   Ирина Цекова

Николай Дамянов

   Петър Стойчев

Рая Иванова

   Росица Маринова

Снежана Иванова

   Стефан Попов

Антон Праматаров

   Георги Анастасов

Янаки Димитров

   Ивайло Кармазов

Николай Иванов

   Николай Шивачев

Нели Митрева

   Юри Ангелов

Илияна Димитрова

   Ивайло Йолчев

Даниела Дашева

   Михаил Таков

Стела Енева

   Явор Михайлов

Камелия Александрова

   Екатерина Тонова

Георги Цветков

   Теодора Вълева

2012 

Членове на Групата на съветниците на ФРГИ

Алек Андреев   Пейо Георгив
Ася Кавръкова   Петър Стойчев
Георги Богданов   Пламен Бързашки

Екатерина Михайлова

   Рая Иванова
Елица Иванова   Росица Врабевска
Евгения Раданова    Росица Маринова
Ива Стоянов   Снежана Иванова
Ирина Цекова   Свтослав Костов
Методи Манченко   Стефан Попов
Методи Шуманов
Ния Лесева
Николай Дамянов

Членове на жури награди „Заедно“

Константин Пенчев
Камен Колев
Божидара Димова
Илияна Иванов
Никола Шахпазов
Елеонора Гаджева
Красимира Хаджииванова
Стоян Стоянов

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Венцислав Крушкин

   Вирджиния Владимирова

Моника Христова

   Илияна Николова

Добрина Чешмеджиева

   Радосвета Стаменкова

    Красимира Величкова

Павлина Филипова

  Теодора Тодорова

    Константин Кисимов

Димитър Анестев


Членове на жури - награди „Валя Крушкина — журналистика за хората“

Антоанета Цонева

  Валерий Тодоров

   Веселин Стойнев

Веселина Седларска

  Владимир Йончев

   Виктор Николаев

Вяра Анкова

  Димитър Манолов

   Живко Георгиев

Любослава Русева

  Милена Цветанска

   Николина Димитрова

 

Силвия Великова

  Пролет Велкова

   Стояна Георгиева

  


Доброволци, подкрепящи събитията на ФРГИ

Алекс Томов   Даяна Христова
Станислава Маркова   Стоян Петров

Доброволци преди 2012 година

Доброволци
Надежда ПетковаСветлана ЛомеваФахрадин Фахрадинов
Стоян ПетровИван ТотевДорина Христова
Стефан СтояновПрошко ПрошковВеска Миланова
Боряна КириловаАнтон ПоповЛюбомира Николова
Ива БоневаЕмил СпасовНиколина Николова
Цвети ЙосифоваСтанислав НиколовРумяна Димова
Райна МоневаГеорги ГлушковГеорги Цветков
Стефан ПоповЕдуард ПапазянМариета Цветкова
Нели ПетроваКатерина МаноловаСтели Петева
Донка МихайловаДарина ХристоваНиколай Илчев
Събина СъбеваИвайло ДаскаловЛена Драголова
Весела ГерчеваАдриана ПоповаАся Кавръкова
Даниела КолеваХристомир ХристовДона Проданова
Диана ИвановаМоника ХристоваВасвие Реджеб
Йорданка ФандъковаЛюбен ПановАлбена Пунева
Николай НеновРадостина МариноваЦвета Андреева
Стефан ПоповЯнко ВелковАлбена Георгиева
Цвети ЙосифоваКирил ДаневКамен Макавеев
Явор КойнаковСтанислав СтанчевЛюбомира Колчева
Иван Ценов Теодора Христофорова  Нели Лалковска

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK