Запознайте се с Общите условия за ползване на сайта на Фондация „Работилница за Граждански Инициативи“. В случай, че не сте съгласни с тях, молим да прекратите ползването на сайта.

Настоящият сайт е собственост на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и е създаден с цел да популяризира дейността и инициативите на организацията. Снимките и визиите, използвани на сайта са собственост на ФРГИ и представят дейности и събития, организирани от ФРГИ или от финансираните от нея организации по различните ѝ програми.

Общите условия представляват правнообвързващо споразумение по отношение на предоставянето на услуги от страна на сайта на ФРГИ и тяхното използване от страна на всеки Потребител.

С настоящите Общи условия ФРГИ предоставя безплатно услугите на сайта си при спазване на условията по-долу.

Услугите на сайта включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни.

Потребителят на Сайта от своя страна се съгласява и ангажира да използва информацията и предоставяните услуги само и единствено при спазване на условията по настоящите Общи условия.

При ползването на Сайта Потребителят се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва злонамерени действия. Забраняват се злонамерени действия. Такива са (но не само):

1. Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,

2. Изпращане на нежелана поща,

3. Препълване на каналите,

4. Получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли;

5. Използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация;

6. Повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви;

7. Изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол или предизвикване инсталация на вируси;

8. Смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи;

9. Извършване на действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Авторски права

Всички публикувани текстове, графични изображения, фотографски изображения, видеа или звукови файлове, публикувани на сайта, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Използването и публикуването на текстове и графични изображения от сайта е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

За всяко използване, включително, но не само, публикуване, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване на фотографски изображения, видеа или звукови файлове, е необходимо Потребителят да се свърже предварително с ФРГИ на телефоните или имейл адресите, посочени на страницата за контакти.

Поверителност

От изключителна важност за ФРГИ е спазването на нормативната уредба, добрите практики и прозрачността в отношенията с Потребителите във връзка със защитата на личните данни. Политиката на ФРГИ във връзка със защитата на личните данни е описана в отделен и специален документ. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е администратор на лични данни. Запознайте се с Политиката за защита на личните данни на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ тук. Всеки Потребител се ангажира лично да се запознае с Политиката за защита на личните данни, преди да продължи престоя си на Сайта.

Бисквитки

Сайтът използва т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на данни. Инсталирането на бисквитки е необходимо за пълноценното използване на сайта. Повече информация за бисквитките и тяхното управление ще научите от специално създадената за тази цел страница.

Ограничаване на отговорността

ФРГИ полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ФРГИ не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта на Фондацията. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ФРГИ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ФРГИ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към сайтове и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на сайта на Фондацията.

ФРГИ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта си.

ФРГИ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта на Фондацията.

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK