Видео

Успяваме ли Заедно повече?

Още едно видео с членове на журито и носители на наградата "Заедно, този път в отговор на въпроса "Успяваме ли Заедно повече?".

Видео

Какво е дарителството?

Членове на журито и носители на наградата "Заедно" отговарят на въпроса "Какво е дарителството?"

Видео

10 години награди "Заедно"

Успяха ли наградите "Заедно" след десет години да се превърнат в традиция? Отговор на този въпрос дават членове на журито и носители на наградата от миналите издания на инициативата.

Видео

Където свършва пътят

Филм на режисьора и оператор Иван Николов, създаден в рамките на програма "Живо наследство" на ФРГИ.

Видео

"Пътят на хляба и традиционните гозби"

Един проект, реализиран по програма "Живо наследство" на Фондация "Работилница за граждански инициативи"