Когато в своите 33 години си променял различни организации и позиции, но винаги си искал да работиш за това животът на децата да бъде по-добър, неминуемо стигаш и до каузата на образованието и възможностите то да бъде по-добро. Така, Диляна Георгиева след Национална мрежа за децата стига до Център за творческо обучение, организация, която работи за повишаване на качеството на образованието чрез дейности, адресиращи нуждите на различните страни в процеса. Центърът обучава учители, предоставя специални възможности за учениците да се развиват в областта на технологиите и науката, партнира си със световните лидери в индустрията, като GOOGLE за образованието, LEGO за образованието и др. В своята работа Диляна ще продължи да влага част от себе си, да дава сърцето си, защото за нея работата, свързана с кауза не е ангажимент от 9 до 5. Диляна е един от участниците проект Инициативата на ФРГИ.

ℹ️Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!