Програми

Ти и Lidl за нашето утре

Подкрепя социално значими проекти

Програми

Код: Бъдеще

Правим програмирането достъпен език!

Програми

Програма "ИРИС"

Подкрепя проекти на граждански организации

...
Програми

Meet and Code

Програмата е насочена към деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които искат да се запознаят...

Програми

Ти и Lidl за по-добър живот

Подкрепя социално значими проекти

Програми

Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup

Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

...
Програми

Study iT First

Подкрепя обучението и кариерното развитие на първокурсници, изучаващи ИТ специалност в български уни...

Програми

Роботика за България

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

Програми

Знания за успех

Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариер...

...
Програми

Програма за детско и младежко развитие

Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. ...

Програми

Спортни таланти

„Еврофутбол“ и ФРГИ подават ръка на млади спортисти до 28-годишна възраст

...