Програми

Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup

Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

Програми

Study iT First

Подкрепя обучението и кариерното развитие на първокурсници, изучаващи ИТ специалност в български уни...

Програми

Роботика за България

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

Програми

Знания за успех

Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариер...

Програми

Програма за детско и младежко развитие

Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. ...

Програми

Спортни таланти

„Еврофутбол“ и ФРГИ подават ръка на млади спортисти до 28-годишна възраст

Програми

Програма Дъга

Подкрепя развитието на деца и младежки от слабо развити региони,  отглеждани от свои близки, по...

Програми

Младежка банка

Обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми "от младежи за младежи".

Програми

Развитие на обществените фондации в България

Подпомага институционално укрепване на обществените фондации в България.