Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариерно ориентиране и развитие за учениците. 

Да се докоснеш да истинската наука още преди да си завършил гимназия. Това е мисията, която Фондация „Работилница за граждански инициативи“ си поставя с програмата „Знания за успех“. Тя стартира през 2012 г., благодарение на финансовата подкрепа на развойния център на SAP в България. Програмата цели да създаде знания и умения у учениците от горен курс на обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката*.

Програмата обръща специално внимание на ученици от по-малки населени места до 100 000 жители, които имат ограничен достъп до качествен информационен ресурс. Освен да насърчи интереса им към технологиите и науката, тя цели да развие и техните учители. „Знания за успех“ отпуска финансова подкрепа, като кандидати могат да бъдат училища чрез своите училищни настоятелства.

От 2012 г. досега по програмата са подкрепени общо 51 проекта на училищни настоятелства в 28 града и четири села в страната. Благодарение на това над 20 000 ученици от цялата страна се докоснаха до науката и технологиите, получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище. Част от проектите помогнаха на ученици да се докоснат до професията на метеоролога, като беше създадена школа по метеорология и геофизика. Младежи насочиха поглед и към звездното небе в новосъздадения клуб „Търсачи на астероиди“. Други влязоха в света на предприемачеството.

И през учебната 2018-2019 г. програма „Знания за успех“ за първи път се насочи и към подкрепа за класни ръководители на ученици от първи до четвърти клас, за да се докоснат най-малките до технологиите и програмирането.

Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. През 2018 г. Център за приобщаващо образование награди SAP за бизнес, подкрепящ българското образование. За програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите на Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. програма „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програмата.

*базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

Сподели!