Фокус в петото издание на програмата е създаването на знания и умения в ученици от средния курс на обучение в областта STEM.

На 29 август стартира конкурса по програма „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Специален фокус в петото поредно издание на програмата е създаването на знания и умения в ученици от средния курс на обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейският фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Защо да кандидатствате?

STEM e интерсдисциплинарен метод на обучение, при който природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и математиката. Образованието, фокусирано върху STEM дава възможност на учениците да разберат как тези дисциплини се свързван помежду си в практиката, да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи. Фокусирайки се върху STEM образнованието в програма „Знания за успех“ SAP Labs България и ФРГИ си поставят за цел: да насърчат интереса на учениците към технологиите и науката;  да създадат възможности за развитие на техните учители в областта на повишаване на качеството на преподаване  в областта на на STEM; да създадат  възможности за практическо приложение на придобитите знания.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да  кандидатстват средни училища чрез своите училищни настоятелства.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на проект. Необходимите документи, както и подробни указания за кандидатстване ще откриете приложени по-горе. Попълнените документи се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 октомври 2016 г. 

„Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България за пета поредна година. В четирите досегашни издания на програмата са подкрепени  35 училищни настоятелства, да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариерно ориентиране и развитие на над 20 000 ученици на между 14 и 18 години от цялата страна.

Програмата е носител на редица награди и отличия. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP Labs България е косител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media  за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма „Знания за успех“. 

 

Сподели!