Фондация „Работилница за граждански инициативи" подкрепя Инициативните - граждански лидери, групи и организации - за да работят по-ефективно за своите каузи, целеви групи и общности, както и да насърчава дарителските практики в България.

Мисия

ФРГИ насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, с подкрепата на бизнес организации и индивидуални дарители.

За да постигне своята мисия ФРГИ подкрепя: 

 • Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации, тъй като вярваме, че съвместната работа в рамките на дадена географска общност за постигане на социална промяна, е най-доброто средство за поемане на отговорност за изграждане на общественото благосъстояние.
 • Развитието на неправителствените организации, защото те играят важна роля в процеса на изграждане и развитие на гражданското общество.
 • Развитието на филантропията, тъй като нито гражданското общество, нито неговите организации могат да съществуват без активната подкрепа на социално отговорни хора, корпорации или институции.

Ценности 

Основните ценности, на които се гради нашата работа са:

 • Участие;
 • Общностите да разполагат със свои ресурси;
 • Отвореност за диалог;
 • Зачитане на различията;
 • Отговорно отношение към влаганите средства;
 • Прозрачност и отчетност.

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

История

Фондацията започва своята дейност през 2001 година, като продължение на програмата за България на английската организация "Чарити Ноу Хау". Основната цел на учредителите е да изградят силна и ефективна платформа, която да подпомага развитието на организационен капацитет у малки, независими организации и неформални групи от цялата страна, както и да насърчава сътрудничеството помежду им. В допълнение, Фондацията обучава и повишава знанията и уменията на професионални треньори за НПО, които работят с местни граждански организации.

Резултати

За близо 20 години работа, ФРГИ постигна значими резултати в тази посока. Количествените измерения на някои от тях са: 

 • 3 363 467 Привлечени от местни дарители за финансиране на проектите
 • 2 125 Организации с повишени знания и умения
 • 1 694 Подкрепени организации
 • 533 Подкрепени хора
 • 164 200 Хора – преки ползватели
 • 728 000 – Хора – повлияни от финансирането
 • 12 363 467 Отпуснати за финансиране на проектите
 • 2 140 Финансирани проекти

Вижте още:

20 години ФРГИ

sayt-logo.png
20 години ФРГИ

15 години ФРГИ

Лого и банери 

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK