Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

АВС на етнологията - 2 тома

Антология на науката за човека, културата и обществото – двата тома представят пътя на етнологията чрез откъси от трудовете на най-видни труженици в тази област. Представени са основните проблеми, теми, идеи, хипотези и теории за

Библиотека

Аз и ти заедно

Учебно помагало, предназначено за работа с ученици от 10 до 12 г. В условията на класната стая. Показва как децата чрез групови методи могат да научат за правата и задълженията на детето в семейството и училището, възпитание в отговорно

Библиотека

Аз, правото и обществото

Основни понятия и практическо приложение на правните механизми от българското законодателство.

Библиотека

Бедността при посткомунизма

Книгата съдържа основни резултати от изследването "Бедност, етничност и джендър в преходните общества", проведено през 1999 - 2000 г. в шест бивши соц. страни Полша, Словакия, Унгария, Русия, Румъния и България под общото ръководство на Иван Селени.

Библиотека

Бизнес подкрепа за култура и изкуство в България

Бизнес подкрепа за култура и изкуство в България

Библиотека

Благотворящият сектор

Разглежда състоянието, проблемите, потребностите и перспективите на нестопанския сектор в България

Библиотека

България на прага на ЕС

Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения, сравнителни модели.

Библиотека

България-оценка на бедността

Мнения, тълкувания и заключения.