Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Защитените територии, хората около тях и екотуризмът

Нови примери за устойчиво развитие в България

Библиотека

Здравно осигуряване и медицински услуги за хора с увреждания

Брошура, даваща информация за правата и възможностите на хората с увреждания, съобразена с действащото българско законодателство към 31.01.2003 г.

Библиотека

Изграждане на културна стратегия на град Пловдив

Конкретен пример изготвен на базата на проекта по програма Политики за култура

Библиотека

Изследване и насърчаване на фирмената благотворителност

Анализ на благотворителните нагласи на бизнеса в България

Библиотека

Индекс на човешко развитие: общините в рамките на областта

Настоящата публикация прави опит за интерпретация на някои основни фактори на ИЧР като в същото време повдига въпроса за ролята на областното управление за устойчивото развитие на общините. Основното послание на тази публикация е, че чо

Библиотека

Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция и ролята на парламента

Анализ на правомощията и ролята на Народното събрание в процеса на европейската интеграция на Република България

Библиотека

Институцията ОМБУДСМАН-концепция и законопроект за България, чуждо законодателство

В са са представени концепция и законопроект за народен защитник и граждански посредници в България . Изданието съдържа актове за учредяването и празомощията на европейския омбудсман, актове на Съвета на Европа, както и закони регламент

Библиотека

Интелектуалната игра "Дебати"

Ръководство за учители и ученицици представящо специфичните особености на дебата.

Библиотека

Интернет за НПО

Основни понятия, практически умения, перспективи