Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Гражданското участие в управлението

Национален доклад за развитието на човека.

Библиотека

Да постигнем нашата страна

САЩ и разбирането за националната гордост в обществен, политически и личен план.

Библиотека

Да спрем трафика на хора

Събрани материали от проведен семинар по темата за доброволци от Корпуса на Мира, обществени дейци, директори, учители и педагогически съветници от средните училища в България, април 2002 г.

Библиотека

Данък върху добавената стойност и юридическите лица с нестопанска цел

Материалът съдържа анализ на общите понятия свързани с ДДС. Включени са примери с цел да илюстрират механизма на ДДС и неговото действие според българското законодателство.

Библиотека

Данъчно облагане на ЮЛ с нестопонска цел

Настоящото издание представя астуалния дянъчен режим на ЮЛ НЦ в България за 2004.

Библиотека

Делегиране на отговорности и управление на времето

Как да делегираме отговорности на други хора.

Библиотека

Десет основни отговорности на управителните съвети на нестопански организации

Публикацията е част от съвместно рлеализирания междунарден проект между фондация “Отворено общество” – София, и Националния център за работа с управителни съвети, Вашингтон, насочен към развитието и укрепването на упра

Библиотека

Дискусионен форум "Застъпничество и/или лобиране – за и против, предизвикателства и възможности"

Публикацията включва в пълнота съдържанието на дискусионния форум – 10 представяния и част от дискусията.

Библиотека

Дни на ученето през целия живот

Доклади и презентации на организаторите и участниците в инициативата Дни на ученето през целия живот.