Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Дроги и превенция

Книгата предоставя необходимите знания за превенцията на злоупотребата с психоактивни вещества. Тя е адресирана към работници в областта на превенцията от различни професионални групи и граждански организации, както и към общински и дър

Библиотека

Думи срещу думи

Сборник от дебати на червената къща

Библиотека

Държавата и нестопанските организации като партньори

Сътрудничество в областта на социалните услуги и механизми за държавно финансиране на НСО- примерни модели.

Библиотека

Европейски програми

Спавочникът прави преглед на програмите на ЕС в България.

Библиотека

Жени, труд, глобализация

Публикацията представя анализ на основните резултати от международен изследователски проект, разработен по социална поръчка и с финансовата подкрепа на UNIFEM.

Библиотека

За ромите, земеделието и интеграцията/ Историята на една програма и какво се появи от нея

“Земята – източник на доходи”: историята на една програма и какво се появи от нея

Библиотека

Заедно по пътя към успеха

Публикацията представя цялостно Фондация “Ресурсен център”, нейни партньорски организации, както и обобщен анализ от реализирани проекти по програма на ФРЦ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Библиотека

Защита на информацията, представляваща търговска и промишлена тайна или предоставяне на информация за околната среда в рамките на конвенц

Защита на информацията, представляваща търговска и промишлена тайна или предоставяне на информация за околната среда в рамките на конвенцията от Аархус.