Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика/ Съвременни похвати за динамично общуване

Преработено издание на учебника на Дейл Карнеги – зе тези, които желаят да придобият по-голяма лекота и увереност в практическите си начинания, както и за желаещите да изявяват по-пълноценно своята индивидуалност и стремящи се към

Библиотека

Как да правим застъпническа кампания в България?

Публикацията представя програма “Укрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на вземане на решения” – теоретично представяне на основните стъпки в процеса на застъпничество и кратк

Библиотека

Каталог на социалните услуги в олбаст Варна

Публикацията представя актуална информация за предлаганите услуги, условията за тяхното ползване, адреси и телефони на организации и институции, работещи в сферата на социалните услуги и дейности.

Библиотека

Клуб "Отворено общество" – Русе, годишен отчет 2001

В публикацията са представени отчети по двете основни направления на работана Клуба – дарителска програма и собствени проекти, насочени към усточивото развитие на общността.

Библиотека

Който търси – намира

Сборник, който включва представянето на 19 успешни проекта на български нестопански организации от цялата страна по програма “Партньори”.

Библиотека

Който търси – намира 2

Сборник, който включва представянето на проекти на български нестопански организации от цялата страна по програма “Партньори” (от трети, четвърти, пети, шести и седми кръг).

Библиотека

Коментар на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Книгата засяга едни от най-значимите въпроси и проблеми на управлението и дейността на неправитлествените организации, като правна рамка за ЮЛНЦ, стратегическо планиране, маркетинг, работа с медиите.