Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Консултиране

Що е консултиране, цели на консултирането и фази, през които минава консултативният процес.

Библиотека

Култура и традиция на малкия град

Изданието е съпоставително изследване на типологично равнище на културата на два модела малък град – в Източна и в Западна Европа.

Библиотека

Културна политика и законодателство

Предложените текстове в изданието обобщават идеи за развитието на културната политика и гражданското участие в законодателния процес. Правилата за гражданско участие, изготвени набазата на актове на Европейска комисия и мерки на някои с

Библиотека

Към историята на гражданския сектор в България

Авторите изучават основните тенденции в обособяването на граждански организации в нашата история.

Библиотека

Маркетинг за НПО

Книгата е с работен характер и е насочена към подпомагане на реални действия на граждански организации по темата.

Библиотека

Места на всекидневието

Ценен източник на малко известни и любопитни факти от сферата на всекидневието.

Библиотека

Минимални стандарти за обучение в третия сектор

Публикацията е финален продукт от една идея, засягаща предлагането на обучение в сектора на неправитлствените организации – стандарти в смисъла на помощно средстсво за поддържане и повишаване качеството на работа в сферата на обуч

Библиотека

Мит и реалност

Изследването търси базисните представи на архаичните общества, които имат характерна черта – бунт срещу конкретното, исторческото време и носталгия по периодичното завръщане към митичното време на първоизворите.