Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие.

За втора поредна година ФРГИ въз основа на конкурс и в консултации със SAP Labs България ще избере училищата, които чрез своите училищни настоятелства да  получат финансиране по  програма „Знания за успех“, осъществявавана с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Програмата е отворена само за училищни настоятелства от цялата страна. Кандидатстването става чрез попълване на формуляр. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на САП. Финансиране ще получат минимум  5 училища. Максималната сума, която ФРГИ чрез подкрепата от SAP Labs България ще предостави на един индивидуален проект е 9 000 лева. От кандидатите се очаква да осигурят собствен финансов принос в размер на 10 % от исканата от ФРГИ сума. Настоятелствата финансирани през 2012/2013 учебна година могат да кандидатстват с дейности, които са продължение на вече осъществените.

Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.

Повече информация, може да получите от Указанията и Формуляра за кандидатстване. Попълнените формуляри изпращайте на адрес konkurs@wcif-bg.org до 1 октомври 2013.

 

 

Сподели!