В рамките на проект „Астропарти „Вършец 2016“ на Сдружение с обществено полезна дейност „Вазовци“ към СУ „Иван Вазов“, град Вършец е създадена школа за теоретични занимания по астрономия за усвояване на базови понятия, но и за изучаване на редица теории за произхода на Вселената. Теоретичните занимания са съвместени с практически дейности и наблюдения, включително дневни наблюдения с ново закупения по проекта телескоп, наблюдения на Слънцето и Луната в различни съзвездия. С финансирането по проекта е осъществено и посещение на Обсерватория в Белоградчик. По време на практическите занимания учениците са изработили подвижна звездна карта и са конструирали слънчев часовник. Разработени са също и проекти и макети за участие в национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще“.

Знанията развихриха въображението на учениците: конструирането на макети на планетариум, на космически джет, на космическата сонда „Розета“, на уреди за демонстриране на основни физични и астрономични закони – това са реализираните им фантазии.“, споделя ръководителят на проекта Радка Костадинова.

Заедно с това учениците активно участват в подготовката и реализирането на Месец на космонавтиката, в резултат на което освен изследователски умения, придобиват и умения за работа в екип и организиране на научни събития. Подготвени са също: филм за Месеца на космонавтиката – https://www.youtube.com/watch?v=yGlCdLPwUOU&t=1s и филм за работата на астрошколата - https://www.youtube.com/watch?v=XYqYB5z5wb0 .

През месец април споделихме знанията си за космонавтиката и постиженията на българските учени и космонавти с нашите съученици и променихме не само знанията им, но и чувствата ни за национална значимост и възхищение от работата на българските учени.“, продължава г-жа Костадинова.

Освен телескоп, с финансирането по проекта е закупена и мултимедийна интерактивна дъска. В резултат от проекта се наблюдава: повишен интерес от страна на учениците към астрономията; придобиване на знания и практически умения по астрономия и прилагане на наученото на практика; умения за анализ и синтез на научна информация; умения за работа в екип и ползотворно взаимодействие между ученици от различни етноси. Ръководителят на проекта, споделя още:

Проектът ни достигна не само до учениците, но и до родителите и семействата на учениците. Те помагаха в осъществяването на макетите, прибираха ги след полунощните наблюдения и подкрепяха по време на конкурси и състезания. Подкрепа получихме и от колегите в училището, при изработване на макети и модели.“

Повече за проекта, научете от разказа на г-жа Костадинова, който получи второ място в конкурса за снимка и есе на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“ тук.

Сподели!