Европейската седмица на програмирането продължава, а заедно с нея и поредицата срещи „Запознайте се и програмирайте успеха“. През тази седмица над 300 ученици от горен курс на обучение от  Попово, Смядово, Вълчи дол, Троян, Свищов и Кюстендил не само ще научат какво е програмирането и кои са професиите свързани с него, но и сами ще направят своите първи опити по програмиране.

„Запознайте се и програмирайте успеха” среща ученици от различни български градове с представители на младежкото звено към Фондация „4.0“ и служители на развойния център на SAP в София. Срещите протичат интерактивно и създават мотивираща среда за учениците. В първата част учениците имат възможност да научат какви са кариерните възможности, свързани с програмирането лично от служител на SAP. Срещите продължават с практическо занимание, чрез което учениците правят първите си стъпки в програмирането, чрез игра.

„Запознайте се и програмирайте успеха” се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „4.0“, в партньорство и с подкрепата на SAP. Инициативата е насочена към ученици от по-малки населени места с ограничен достъп до качествен образователен ресурс и е в отговор на предизвикателствата пред младите хора, а именно: разбиране на дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции.

Срещите от поредицата започнаха през изминалата седмица и се реализираха в 9 училища в 8 български града. В тях се включиха повече от 600 ученици. Срещите не само вдъхновяват интереса на учениците да програмират, но и мотивират техните учители да преосмислят ролята на образованието, както и своята собствена. Един от преподавателите описва впечатленията си от срещата така:  

Аз и моите ученици много благодарни за тази среща! Знаете ли, понякога в българската образователна система, учителите сме твърде ограничени от дисциплината, която преподаваме. А учениците ни - твърде отблъснати от сложни учебници, сериозно количество понятия и формули, с които се сблъскват. И спират да учат. Всичко това пиша, по повод на участието и представянето на учениците в събитието Запознайте се и програмирайте успеха“. Толкова много се зарадвах и въодушевих от това, че се справиха. На доста от тях не съм им чувала гласовете - изключително стеснителни и притеснителни момчета. Мислех си, че нямат възможности за учене. Но от вчера гледам по друг начин за тях и съм радостна. А днес видях и техният променен поглед! Затова още веднъж благодаря!”

Сподели!

Свързани статии