Изтича последната седмица, в която можете да кандидатствате за участие в конкурса по програма „Знания за успех“. Програмата отново ще подкрепи инициативи на училищни настоятелства в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Кандидатите могат да предложат инициативи за насърчаване на интереса към технологиите и науката у учениците, както и за развитие за учителите и повишаване качеството на преподаване на различните STEM дисциплините.

Кандидатстването става чрез изпращане на пакета документи за кандидатстване, достъпни от тук на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 30 септември 2018 г.

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България от 2012 г. насам. Програмата е насочена към училищните настоятелства на училища от малки населени места, където достъпът до качествен информационен ресурс е ограничен. Целта на програмата е да вдъхнови интереса на учениците към традиционно считаните за скучни теоретични науки. В последното си издание, инициативата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини.

До момента, през годините са финансирани 51 училищни настоятелства на средни училища от 30 населени места в страната. Настоятелствата са получили подкрепа да превърнат училището в място, стимулиращо желанието за учене и да при¬ложат STEM (наука, технологии, инженерство и математика) подхода сред ученици с ограни¬чен достъп до качествен информационен ре¬сурс. Подкрепени са дейности, които предоставят възможности за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката и които показват практическата връзка между тези дисциплини. През годините са обхванати повече от 20 000 ученици, 3000 от които са от уязвими групи.

Сподели!

Свързани статии