Създаване на школа по метеорология и геофизика, сформиране на клуб „Търсачи на астероиди“ и разработване на приложение за предприемачество са само част от дейностите, които ще бъдат подкрепени в рамките на шестото издание на програма „Знания за успех“.

Общо 7 училищни настоятелства в 7 населени места на страната ще получат подкрепа да приложат STEM обучението сред повече от 2 000 ученици, с ограничен достъп до качествен информационен ресурс.  Училищните настоятелства са избрани след предварително проведен конкурс. В конкурса бяха получени предложения от 14 училищни настоятелства в страната. Списък с одобрените, вижте по-долу.

Шестото поредно издание на програма „Знания за успех“ отново поставя фокус върху създаването на знания и умения у учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Освен инициативи, насочени към учениците, тази година програмата ще подкрепи и дейности за развитие на преподавателите по STEM дисциплини.

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP. Програмата има за цел да стимулира интереса на учениците към технологиите и науката; да подпомогне развитието на техните учители с цел повишаване качеството на преподаване на различните STEM дисциплини и предоставяне на възможности за практическо приложение на придобитите знания и умения.

До момента по програма „Знания за успех“ са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.


Входящ номер

Име на организацията

Населено място

1-11.09.2017

Сдружение с обществено полезна дейност „Вазовци“ към СУ „Иван Вазов"

Вършец

3-3.10.2017

Училищно настоятелство „Професор доктор Асен Златаров“

Хасково

4-3.10.2017

Сдружение Училищно настоятелство „Генерал Владимир Заимов“

Сопот

7-4.10.2017

Училищно настоятелство при Варненска търговска гимназия „ Георги Стойков Раковски”

Варна

8-4.10.2017

Сдружение „Училищно настоятелство – ПМГ“

Кюстендил

11-4.10.2017

Сдружение „Обществена подкрепа за ТХТИ“

Видин


12-5.10.2017

Сдружение училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“

Троян

Сподели!

Свързани статии