- Ако имате идея как да предоставите възможности за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката;

- ако искате да им покажете как всички тези предмети се свързват помежду си в практиката;

- ако искате да превърнете училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене,

включете се в конкурса по програма „Знания за успех“!

Тази година програмата ще подкрепя проекти в две основни направления. От една страна се запазва досегашната практика – насърчаване на интерес към технологиите и науката у учениците, чрез активното им включване при създаване на електронни библиотеки и STEM проекти. През настоящото издание, програмата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини.

Конкурсът е отворен за училищните настоятелства, като те имат възможност да кандидатстват с дейности и от двете направления на програмата.

Участието в конкурса става чрез изпращане на необходимите документи за кандидастване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 октомври. Документите, както и подробни указания за кандидатстване, можете да откриете тук.

Програма „Знания за успех“ се реализира за шеста поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP България. До момента по програмата са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. За програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма.

Сподели!