9 класни ръководители на ученици от първи до четвърти клас ще бъдат подкрепени да развият дигиталните умения на своите ученици в специалното издание на програма „Знания за успех“. Класните ръководители са от пет различни училища в пет града на страната и са избрани след проведен конкурс. Списък с одобрените училите, вижте по-долу.

Учителите ще получат специализирано онлайн обучение, както и безплатен едногодишен достъп до обучителната платформа MindHub Platform, която да използват по време на занятията и от където да ползват допълнителни ресурси. Учителите ще бъдат подкрепяни и в разработването и реализирането на занятията с учениците. Освен това програмата предоставя финансиране за закупуване на учебни материали и допълнителна литература.

Специалното издание на програма „Знания за успех“ се реализира за пръв път през 2018 г. от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойния център на SAP в София. Инициативата е в отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все по-нарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие и има за цел да развие дигиталните умения на учениците в начален етап на обучение да вдъхнови интереса им към науката и технологиите.

Инициативата е част от програма „Знания за успех“, благодарение на която над 20 000 ученици от горен курс на обучение получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

Име Училище Населено място

Пенка Кръстева Дюлгярова Средно училище „ Нешо Бончев” Панагюрище

Виктория Милева Милкова СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

Любомира Спасова Узунова ИСУ“ Св. св. Кирил и Методий“ Велинград

Искра Орлинова Люгова ИСУ“ Св. св. Кирил и Методий“ Велинград

Димка Славчева Джиева СУ"Св.св.Кирил и Методий" Велинград

Мария Цветкова Юрукова СУ ,,Васил Левски’’ Карлово

Ирена Тошкова Петкова-Сърболова СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Козлодуй

Кристина Христова Казакова СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Козлодуй

Мая Костадинова Методиева СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Козлодуй

Сподели!

Свързани статии