Лидл България постави началото на „Tи и Lidl за по-добър живот“ през 2017 г. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората в различни региони в страната, като има за цел да подкрепя социално значими проекти в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Партньори на програмата са фондация „Работилница за граждански инициативи“ и „Български дарителски форум“. Общо 425 организации от 143 населени места в цялата страна кандидатстваха за инициативата, а стойността на сумата, събрана от Лидл България в периода 1 май-25 юни 2017 г., благодарение на нейните клиенти, възлезе на 252 741 лева. 

Събраните средства се използват за финансирането на общо 31 обществено значими проекти от цялата страна. За реализацията на своите смели и стойностни идеи, одобрените за финансиране проекти получават грант в размер до 10 000 лева. Финалната селекция включва предложения от 18 населени места в страната, сред които 16 са одобрените проекти в областта на образованието, 8 са с фокус здравословен начин на живот, 5 ще се грижат за опазване на околната среда, а 2 са насочени към съхранение на историческото и културно наследство.

В периода от 3 май до 20 юни 2018 г. се проведе конкурсът за второто поредно издание на инициативата. Общо 255 проекта от цялата страна кандидатстват за финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.Най-голяма част от постъпилите проекти са посветени на образованието (110), следвани от кандидатурите в сферата на активния начин на живот (66) и областта на културата и историческо наследство (61). Най-малко кандидатури (18) има в областта на околната среда.

Предложенията идват от общо 79 населени места на всички 28 териториално-административни области на България. Най-голям брой кандидатури са постъпили от област София-град (98), следвани от областите Пловдив (18) и Плевен (10). Изключително активни са и гражданските организации от по-малките райони, като общо 62 населени места с до 15 000 жители, от които 32 села, са се включили в инициативата.

Сподели!