Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи проекти на неправителствени организации, като им помогне да реализират своите идеи за по-пълноценен и качествен живот на местните общности. Инициативата мотивира гражданите чрез техните граждански организации да подобряват условията на живот в своите населени места, като осъществяват проекти в областта на (1) образованието, (2) околната среда, (3) културата и историческото наследство и (4) здравословния начин на живот.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват неправителствени организации: сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства.

До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за изпращане на документи за кандидатстване е 25 юни 2017 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи на електронен адрес: lidl@wcif-bg.org не по-късно от 25 юни 2017 г.

Кандидатстването по програмата е възможно само при спазване указанията и общите условия, приложени по-горе.

Документите за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на инициативата: lidl.bg/ti

Подкрепени ще бъдат:

Проекти, които ще допринесат общностите по места да водят по-качествен и по-пълноценен начин на живот. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Целта ѝ е да допринесе за създаването на по-качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност. Всеки един от одобрените за финансиране проекти ще получи безвъзмездно финансиране в максимален размер до 10 000 лева.


Инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“ се реализира от Лидл България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. „Ти и Лидл за по-добър живот“ отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони.

 

Сподели!