Програми

Развитие на обществените фондации в България

Подпомага институционално укрепване на обществените фондации в България. 

Програми

Живо наследство

Подкрепя опазването на културното материално, нематериално и природно наследство на България.