Обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми "от младежи за младежи".

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

„Подкрепяме младежи да реализират идеите си и да продължат да мечтаят“

Младежка банка Кюстендил е една от последно създадените в страната, но ние имаме самочувствието на хора удовлетворени от поставените и постигнати цели.Това ни кара да се чувстваме „лидери“ в областта на доброволческите инициативи в нашия град. Всички членове на Младежката банка са от сдружение “Дебют”. Обединени от идеята, че посредством нашата обща страст-танците, можем да набираме средства и да подкрепяме нашите връстници да осъществяват идеите си.

Защо е важно да има такава организация във вашия град?

В Кюстендил има много организации, които набират средства, но това, което отличава Младежката банка е идеята ,че младежи помагат на други младежи да реализират свои идеи,  дори мечти. Има много млади хора, чийто проекти са уникални и ще се отразят добре на града ни и единствената пречка за реализирането им е липсата на средства. Младежката банка работи  в посока за осъществяване на нещо ново и полезно за младите хора в града, а самата идея е иновативна и заслужава отделеното време и  труд и от наша страна.

Кои са областите, в които сте одобрили проекти за финансиране?

До момента имаме пет проектни предложения в трите области – спорт, култура и екология,които определихме като преоритетни. За целта проведохме анкета в четири училища в град Кюстендил с цел да изберем важните области, според младите хора в нашия град.

Разкажете за работата на Младежката банка?

Всеки път, когато сме заедно е интересно. Всеки ден за нас е ново приключение. Освен група, колеги, ние сме и приятели. Един от важните моменти в работата ни беше по време на обучението , което се проведе през юли 2014 г., тогава разбрахме колко е важно да мислим и работим като екип. Беше интересно да организираме и спектакъл по случай 20 години студио “Дебют”, чрез който набирахме средства и популяризирахме дейностите на Младежка банка сред обществеността. Удовлетворението ни беше голямо, защото успяхме да наберем 2 280 лева. Освен мотивацията да продължим да работим в същата посока, това ни прави и изключително отговорни към реализирането на проектите, които ще финансираме.

Как работата на Младежката банка стига до широката общественост в Кюстендил?

Начините които използваме, за да популяризираме нашата дейност са много и различни от традиционните - медии, социални мрежи, постери и брошури до личния контакт с нашите съученици и провеждане на анкета. Според нас, ако веднъж организацията осъществи поставените цели и това стане видно за хората от нашия град, това е най-добрата реклама за работата ни в бъдеще.

В момента в България съществуват 13 младежки банки, разположени в следните градове: Видин, Монтана, Лом, Бургас, Шумен, Габрово, София, Перник, Кюстендил, Дупница, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. 

Сподели!