Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ и Симона Бондикова, програмен мениджър на ФРГИ взеха участие в традиционната годишна среща на Младежките банки от Черноморието. Срещата се проведе на 20 и 21 септември в Тбилиси, Грузия. Участие в събитието взеха и представители на Младежките банки от Грузия, Русия, Украйна, Молдова, Турция, Латвия, Полша, Босна и Херцеговина, Румъния и Армения.

По време на срещата бяха представени успешните практики и опитът, изведени от работата на Младежките банки в България, които ФРГИ подкрепя от 2012 г. насам. В момента ФРГИ подкрепя 14 младежки банки в 14 български града. Освен финансиране за организационно развитие, ФРГИ подкрепя Младежките банки чрез различни обучения, месечна онлайн подкрепа и чрез предоставяне на възможности за обмен на опит в мрежата Младежка банка България.

Програма „Младежка банка“ стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна.

Освен представяне на резултатите от прилагането на модела „Младежка банка“ в отделните страни и обмяна на опит, срещата даде възможност на участниците да обсъдят различни стратегии и възможни партньорства с цел постигане на повече ефективност на модела. Обсъдени бяха практиките на Младежките банки като допринасящи доброволчеството и гражданското участие на младите хора. По традиция, координатори и доброволци от различните страни гостуваха на местна Младежка банка, където се запознаха с фондонабирателните и рекламни кампании на банката, както и проектите, финансирани от нея.

Регионалната среща на Младежките банки е част от 9-ия форум на неправителствените организации от Черноморския район. Организатор на срещата е FOND – румънска платформа за международно разивитие. Срещата се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия и Румънското министерство на външните работи. Домакин беше Europe Foundation, Грузия.

Сподели!

Свързани статии