9 граждански организации от 8 български града участват в конкурса за създаване на Младежка банка. Най-активни в конкурса са организации от Черноморския регион - получени са кандидатури от Варна и Бургас. Пълен списък с кандидатите е публикуван по-долу.

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, за да финансират идеи на свои връстници. Младежката банка развива лидерски умения и знания в областта на филантропията. Конкурсът за създаване на Младежка банка приключи на 6 август, а в него право на участие имаха неправителствени организации, работещи в младежката сфера, както и неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години.

Получените предложения ще бъдат оценени на два етапа: оценка по формални критерии и качествена оценка. При качествената оценка предвид ще бъдат взети: населеното място, където се предвижда да се създаде Младежката банка; визията на нейното развитие; броят на младежите, включени в нея; както и обемът на средствата, които организацията очаква да набере, за да финансира местни младежки инициативи. До 30.08.2017 г. ще бъдат избрани организациите, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще подкрепени в петото издание на програма „Младежка банка“.

Одобрените кандидати ще получат финансиране за организационно развитие, обучения за въвеждането и прилагането на модела, месечна онлайн подкрепа, както и възможности за обмен на опит и добри практики в мрежата Младежки банки България.

Моделът Младежка банка е въведен у нас през 2012 г. от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). От тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. Към момента Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя 14 младежки банки в 14 български града.

Входящ номер

Организация

Населено място

1-2.8.2017

Свободата на бъдещото изкуство

Благоевград

2-4.8.2017

АСОЦИАЦИЯ ПО НАСТОЛНИ ИГРИ СРЕДЕЦ, УВАЖАВАН И ЛЮБИМ – АНИ СУЛЮ

Банкя

3-6.8.2017

Фондация „Музика за България“

София

4-6.8.2017

Сдружение „Младежки форум 2001-Разград”

Разград

5-6.8.2017

Фондация „Северозападен институт за младежки политики“

Монтана

6-6.8.2017

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”

Варна

7-6.8.2017

Сдружение „Югозападен обществен-информационен център"

Благоевград

8-6.8.2017

Bulgarian aid mission

Луковит

9-6.8.2017

Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас

Бургас

Сподели!

Свързани статии