До 6 август граждански организации, които работят в младежката сфера или неформални младежки групи, съставени от младежи могат да кандидатстват за създаване на Младежка банка.

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, за да финансират идеи на свои връстници. Младежката банка развива лидерски умения и знания в областта на филантропията.

Одобрените кандидати ще получат финансиране за организационно развитие, обучения за въвеждането и прилагането на модела, месечна онлайн подкрепа, както и възможности за обмен на опит и добри практики в мрежата Младежки банки България.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 6 август 2017 г. Документите, както и подробни указания за кандидатстване са достъпни на сайта на ФРГИ тук. Важно условие е, в случай, че кандидатстващата неформалната младежка група не е регистрирана, да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Моделът Младежка банка е въведен у нас през 2012 г. от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). От тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. Към момента Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя 14 младежки банки в 14 български града.

Сподели!

Свързани статии