Близо 40 младежи от цялата страна се включиха в четиридневно приключение по време на летния лагер на Младежките банки, организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. По традиция лагерът се проведе в края на август и началото на септември, в град Банкя. По време на събитието участниците придобиха нови знания и умения за управление на дарителски програми и позициониране в местната общност.

Тази година лагерът премина под формата на интерактивни уъркшопове, водени от представители на по-опитните Младежки банки. Темите маркираха отделните етапи от развитието на една Младежка банка: от сформиране и развитие на екип и позициониране в местната общност, през набиране на средства и отпускане на грантове за младежки идеи до мониторинг на финансираните проекти и отчитане. 

Участниците преминаха през различни симулации и ролеви игри, за да се научат как да комуникират по-ефективно с представители на различните целеви групи - свои връстници, дарители, медии, институции, цялата местна общност. Младежите се запознаха и с успешни инструменти за набиране на средства. Лагерът даде възможност на младите хора да обменят опит и идеи и да обмислят начини за сътрудничество помежду си. 

Организирайки ежегодния летен лагер за Младежките банки, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ цели да повиши знанията и уменията на младежите в управлението на дарителски програми и да създаде поле за обмяна на опит и идеи. Освен летния лагер, ФРГИ осигурява месечна онлайн подкрепа  за екипите на Младежките банки, които подкрепя. 

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално.

Сподели!

Свързани статии