Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) набира заявления за интерес към създаване на младежка банка от нестопански организации, работещи за младежко развитие с участие на младежи (14-25 г.).

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) набира заявления за интерес към създаване на младежка банка от нестопански организации, работещи за младежко развитие с участие на младежи (14-25 г.). ФРГИ ще предостави обучения и ноу-хау на 10-20 организации и ще подкрепи процеса на развитие на младежките банки в България.

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много случаи младежките банкисами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес - в повече от 15 страни - и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло. 

Ако сте НПО, която работи за детско и младежко развитие в община с население над 10 000 души, заинтересована да изгради младежка банка, моля да попълните приложения информационен лист (който можете да намерите в "Документи за кандидастване")  и да опишете вашата мотивация за създаване на младежка банка и опита ви в набиране на средства от частни дарители. 

Попълненият информационен лист изпращайте на електронна поща wcif@wcif-bg.org 

Крайният срок е 18:00 часа на 15 юни 2012 година. Заявления за интерес получени след този срок или по друг начин няма да се вземат под внимание. 

ФРГИ ще се свърже с избраните по документи кандидати за провеждане на интервю.

Сподели!