Само за две години проектът на пловдивската фондация „Идентичност“, реализиран по програма „Детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ се превръща в истинска школа по живеене. В нея 50 младежи на възраст от 14 до 19 години се научават как да се справят с трудни ситуации, чрез качествата и уменията, които притежават. В резултат младите хора повишават самооценката си, развиват умения за отстояване на собствената си позиция, научават се да общуват по-добре в семейството, училището и в приятелския кръг, откриват и осъзнават своите силни страни и таланти. Един от тези младежи е Ивона, която за две години от момичето в периферията израства като лидер на групата и на своето училище.

По време на първите обучителни семинари Ивона е затворена и дистанцирана от останалите участници, общува само със съучениците си.

В началото Ивона беше изключително затворена, общуваше само с хората, които познава. Подходът на работа, уважението и подкрепата, които получи ѝ дадоха възможност да разгърне своя потенциал. Майката на Ивона също споделя за интензивния растеж и прогрес, който наблюдава у нея след включването и в проекта.“, каза Иван Ралев, координатор на проекта.

Подходът на работа, уважението и подкрепата, които получава по време на проекта са факторите, които по нейни думи променят живота ѝ. Различните игри и казуси ѝ помагат да се научи как да се справя в конфликтите и как е най-ефективно да се реагира в конкретна ситуация.

Участието ми в проекта беше един от факторите, които ме накараха да променя живота си. Благодарение на обучителите, аз се научих да разгръщам потенциала си, да имам самочувствие и реална самооценка и да бъда по-успешна в това, което правя. Много от игрите по време на проекта оставиха отпечатък в мен. Те бяха не само интересни, но и полезни за това как да се справяме с конфликтите, например или как е редно да се самовъзпитаваме, да реагираме в дадена ситуации.“, споделя Ивона.

Благодарение на участието си в проекта тя променя възприятието за себе си, научава се да не се отказва от това, което иска, защото вярва, че може да го постигне. Споделя, че прилага наученото от проекта, защото вече развива таланта си и планира след време да го превърне в свой бизнес.

Работя в неправителствения сектор вече над 15 години, проект „Умения за живот“ е един от най-значимите по отношение на постигнатия ефект върху целевата група. Това е проектът, в който аз и моят екип наблюдаваме голямо развитие и израстване при голям процент от младежите, участвали в тренинг-обученията по проекта. Израстването е в посока повишаване на самооценката, уменията за отстояване на собствена позиция, качеството на общуване (в семейството, училището, приятелския кръг), откриване и осъзнаване на своите силни страни. Проектът въздейства върху нагласите на общността и по конкретно върху нагласите на родителите, насочвайки вниманието им към интерактивния подход на взаимодействие с младежите, подход интензивно развиващ силните им страни на основата на зачитането, уважението, подкрепата на личното мнение и достойнство. Убеден съм, че този подход на работа, трябва да се интегрира бързо и пълноценно в образователната ни система.“, категоричен е Иван Ралев.

Сподели!